(گزارش تصويري ) // رويداد پياده روي جهاني عكاسان با حضور شهردار منطقه ١٢ و هنرمند برجسته كشور سركار خانم برومند در قلب تاريخي طهران
(گزارش تصويري ) // رويداد پياده روي جهاني عكاسان با حضور شهردار منطقه ١٢ و هنرمند برجسته كشور سركار خانم برومند در قلب تاريخي طهران

1397/7/15
image


print