✅ رونمايي از نام هاي تاريخي گذرهاي منطقه ١٢ با حضور جمعي از اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار قلب تاريخي طهران در انجمن آثار و مفاخر فرهنگي
✅ رونمايي از نام هاي تاريخي گذرهاي منطقه ١٢ با حضور جمعي از اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار قلب تاريخي طهران در انجمن آثار و مفاخر فرهنگي

1397/7/15
image


print