✅ مراسم ویژه « روز تهران » با حضور استاندار تهران ، فرماندار تهران ، شهردار تهران ، اعضاي شوراي شهر ، شهرداران مناطق ، مدیران شهری و شهروندان در قلب تاريخي طهران
✅ مراسم ویژه « روز تهران » با حضور استاندار تهران ، فرماندار تهران ، شهردار تهران ، اعضاي شوراي شهر ، شهرداران مناطق ، مدیران شهری و شهروندان در قلب تاريخي طهران

1397/7/15
image


print