برگزاری کارگاه آموزشی و مسابقه با موضوع 1888 در مسجد حضرت ابولفضل منطقه 12

1397/7/16
image


 

به گزارش دفتر سامانه 1888منطقه 12، در اين جلسه آموزشي ضمن آشنايي شهروندان با نحوه فعاليتهاي سامانه، اطلاعاتي در زمينه نحوه ثبت پيام و اطلاع رساني پيرامون چهار محور شكايت، انتقاد، پيشنهاد، تقدير و تشكر ارائه گرديد. سپس در ادامه مسئول سامانه ضمن تشريح فرآيند انجام كار با شنیدن نقطه نظرات مردم و راهنمایی در نحوه پیام گذاری و پیگیری پیام ، جهت رسیدگی سریعتر و بهتر نواقص مدیریت شهری به شهروندان توصیه کرد که از طریق تماس با سامانه 1888 نسبت به طرح شکایات ، انتقادات و پیشنهادات و تشکر اقدام نمایند.


print