✅ دیدار سركار خانم زهرا صدراعظم نوري عضو شوراي اسلامي شهر تهران با جمعی از کودکان و نوجوانان منطقه ١٢ همزمان با روز جهانی کودک
✅ دیدار سركار خانم زهرا صدراعظم نوري عضو شوراي اسلامي شهر تهران با جمعی از کودکان و نوجوانان منطقه ١٢ همزمان با روز جهانی کودک

1397/7/17
image


print