برگزاری کارگاه آموزشی و مسابقه با موضوع 1888 در هنرستان امام صادق ع منطقه 12

1397/8/6
image

مسئول سامانه نظارت همگاني 1888 منطقه اقدام به برگزاري كلاس آموزشي و مسابقه فرهنگي در هنرستان امام صادق (ع) نمود.

به گزارش دفتر سامانه 1888منطقه 12، در اين جلسه آموزشي ضمن آشنايي شهروندان با نحوه فعاليتهاي سامانه، اطلاعاتي در زمينه نحوه ثبت پيام و اطلاع رساني پيرامون چهار محور شكايت، انتقاد، پيشنهاد، تقدير و تشكر ارائه گرديد. سپس در ادامه مسئول سامانه ضمن تشريح فرآيند انجام كار با شنیدن نقطه نظرات مردم و راهنمایی در نحوه پیام گذاری و پیگیری پیام ، جهت رسیدگی سریعتر و بهتر نواقص مدیریت شهری به شهروندان توصیه کرد که از طریق تماس با سامانه 1888 نسبت به طرح شکایات ، انتقادات و پیشنهادات و تشکر اقدام نمایند.print