حضور فرمانده انتظامي تهران بزرگ و شهردار منطقه ١٢ در مراسم پياده روي جاماندگان اربعین حسینی
حضور سردار رحيمي فرمانده انتظامي تهران بزرگ و دكتر علي محمد سعادتي شهردار منطقه ١٢ در مراسم پياده روي جاماندگان اربعین حسینی

1397/8/9
image

حضور سردار رحيمي فرمانده انتظامي تهران بزرگ و دكتر علي محمد سعادتي شهردار منطقه ١٢ در مراسم پياده روي جاماندگان اربعین حسینی

 

 

 


print