حضور شهردار قلب تاريخي طهران در موكب خادم الحسين (ايستگاه صلواتي شهرداري منطقه ١٢)
حضور شهردار قلب تاريخي طهران در موكب خادم الحسين (ايستگاه صلواتي شهرداري منطقه ١٢) و بازديد از روند خدمات رساني به سوگواران حاضر در مراسم پياده روي جاماندگان اربعين سالار شهيدان

1397/8/9
image

حضور شهردار قلب تاريخي طهران در موكب خادم الحسين (ايستگاه صلواتي شهرداري منطقه ١٢) و بازديد از روند خدمات رساني به سوگواران حاضر در مراسم پياده روي جاماندگان اربعين سالار شهيدان

 

 

 


print