با حضور مهندس هاشمي رئيس شوراي اسلامي شهر تهران و دكتر سعادتي شهردار قلب تاريخي طهران در مسجد امام حسين(ع)

✅ بررسي مشكلات شهروندان و كسبه ي محور آئيني مذهبي ميدان امام حسين (ع) و پياده راه هفده شهريور با حضور مهندس هاشمي رئيس شوراي اسلامي شهر تهران و دكتر سعادتي شهردار قلب تاريخي طهران در مسجد امام حسين(ع)

1397/8/12
image


print