✅ بازديد معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران از منطقه ١٢ و افتتاح برخي از پروژه هاي ترافيكي با حضور شهردار قلب تاريخي طهران (گزارش تصويري ١)
✅ بازديد معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران از منطقه ١٢ و افتتاح برخي از پروژه هاي ترافيكي با حضور شهردار قلب تاريخي طهران (گزارش تصويري ١)

1397/8/15
image


print