✅ حضور "دكتر پزشكيان" نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي ، "دكتر حناچی" شهردار تهران و "دكتر سعادتي" شهردار قلب تاريخي طهران در مراسم گرامیداشت روز مجلس و سالگرد شهادت شهید مدرس در خانه موزه شهید مدرس ✅ این اولین بازدید شهردار تهران از خانه موزه شهید مدرس است و تا کنون هیچ یک از شهرداران پایتخت از این محل بازدید نکرده اند
Photo, ✅ حضور "دكتر پزشكيان" نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي ، "دكتر حناچی" شهردار تهران و "دكتر سعادتي" شهردار قلب تاريخي طهران در مراسم گرامیداشت روز مجلس و سالگرد شهادت شهید مدرس در خانه موزه شهید مدرس ✅ این اولین بازدید شهردار تهران از خانه موزه شهید مدرس است و تا کنون هیچ یک از شهرداران پایتخت از این محل بازدید نکرده اند

1397/9/10
image


print