✅ اختتاميه ي سومين دوره ي مسابقات پارالمپياد ويلچرراني بانوان مناطق بيست و دوگانه با حضور شهردار منطقه ١٢ و رئيس سازمان ورزش شهرداري تهران ، همزمان با روز جهاني معلولين ، به ميزباني قلب طهران
✅ اختتاميه ي سومين دوره ي مسابقات پارالمپياد ويلچرراني بانوان مناطق بيست و دوگانه با حضور شهردار منطقه ١٢ و رئيس سازمان ورزش شهرداري تهران ، همزمان با روز جهاني معلولين ، به ميزباني قلب طهران

1397/9/14
image


print