✅ دیدار شهردار قلب طهران با آیت الله وحیدی گلپایگانی امام جماعت مسجد سادات اخوی
✅ دیدار شهردار قلب طهران با آیت الله وحیدی گلپایگانی امام جماعت مسجد سادات اخوی

1397/9/14
image


print