✅ افتتاح پنجمین شعبه مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضاي سبز منطقه ١٢ در سرای محله فردوسی
✅ افتتاح پنجمین شعبه مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضاي سبز منطقه ١٢ در سرای محله فردوسی

1397/9/14
image


print