🔹 سلسله نشست هاي بازار اسلامي (فرهنگ ايثار و شهادت در بازار) و يادواره شهداي قبل از پيروزي انقلاب با سخنراني استاد رحيم پور ازغدي در مسجد امام(ره)
🔹 سلسله نشست هاي بازار اسلامي (فرهنگ ايثار و شهادت در بازار) و يادواره شهداي قبل از پيروزي انقلاب با سخنراني استاد رحيم پور ازغدي در مسجد امام(ره)

1397/9/14
image


print