آیین تکریم و معارفه رئیس اداره بازرسی منطقه ۱۲
آیین تکریم و معارفه رئیس اداره بازرسی منطقه ۱۲

1397/10/10
image

جواد حمیدی به عنوان رئیس جدید بازرسی قلب طهران معارفه شد و از زحمات جمشید یزدانی در دوره تصدی این مسئولیت تقدیر بعمل آمد.


print