بازديد فرمانده راهور تهران بزرگ از سطح منطقه ۱۲ و بررسی راهکارهای پیشنهادی جهت حل مشكلات ترافيكی
بازديد فرمانده راهور تهران بزرگ از سطح منطقه ۱۲ و بررسی راهکارهای پیشنهادی جهت حل مشكلات ترافيكی

1397/10/12
image


print