ملاقات مردمی
ملاقات مردمی شهردار منطقه ١٢

1397/10/17
image

در این جلسه به درخواست ۱۵ نفر از شهروندان عزیز قلب طهران رسیدگی شد.
print