"اگر آبهای تهران را جاری کنیم"
کارگاه دوم "اگر آبهای تهران را جاری کنیم" همراه با بازدید از محله سنگلج برگزار شد.

1397/10/17
image


print