پیمایش محیطی

پیمایش محیطی ناحیه ۶ منطقه ۱۲ با حضور شهردار و مدیران ادارات ناحیه

1397/10/24
image


print