گزارش کارگاه سوم مسابقه سنگلج؛ تهران: کاریز/ کهن شهر/ خانه من

1397/11/2
image

 

روز شنبه 29 دی ماه 1397، کارگاه سوم مسابقه دوم دبیرخانه آب های تهران به همت شهرداری منطقه 12 و با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه منطقه، جناب آقای دکتر مصطفی حسینی کومله در محل تماشاخانه سنگلج واقع در خیابان بهشت از ساعت 14:30 آغاز شد و حدود 45 نفر شرکت کننده در این کارگاه که اختصاص به موضوع خانه در بافت ( واحد همسایگی و مصرف آب ) داشت، علاوه بر شنیدن دیدگاه ها و نظرات دو مهمان گرانقدر، سرکار خانم دکتر زهرا نژاد بهرام ( عضو هیئت رئیسه و رئیس کمیته شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران ) و جناب آقای مهندس محمدرضا سلطاندوست ( نویسنده کتاب های تأسیسات برای معماران و مدرس دانشگاه تهران ) این فرصت را داشتند تا پرسش های خود را از صاحبنظران داور مسابقه کارگاهی بپرسند.

در این کارگاه، ابتدا دکتر بابک اسلامی مجاوری ( معمار و مدیر حوزه فرهنگ و هنر اندیشکده راهبردی امین و مدیر پژوهشکده مبنا ) ضمن خوشامدگویی به حضار از سوی دبیرخانه آب های تهران، از دکتر مصطفی حسینی کومله دعوت کردند تا با بیان روند برگزاری کارگاه های مسابقه سنگلج به عنوان سخنران اول، از جانب حامی مالی برنامه نقطه نظراتی را طرح نمایند. پس از آن، با دعوت ایشان، آقای مهندس محمدرضا سلطاندوست، در جایگاه سخنران قرار گرفتند و در خصوص انرژی ها و مصرف آب نکات جالب توجه و مهمی را به طراحان گوشزد کردند. سپس، با دعوت دکتر بابک اسلامی مجاوری-به عنوان دبیر پانل - صاحبنظران داور مسابقه کارگاهی آقایان دکتر ایرج اعتصام، مهندس فرهاد احمدی، دکتر علی غفاری، دکتر محمد مهدی محمودی و دکتر اسکندر مختاری طالقانی به روی صحنه دعوت شدند تا سمت و سوی طراحی را برای شرکت کنندگان در مسابقه در مرحله برنامه دهی روشن نمایند. همچنین به دعوت ایشان سخنران کلیدی این کارگاه آقای مهندس سلطاندوست نیز در پانل حضور یافتند. صاحبنظران داور، به بیان مطالبات خود در هنگام داوری طرح ها پرداختند و جهت برنامه دهی کالبدی، عملکردی، کیفی و رفتاری پیش از طراحی مواردی را برای حضار شرکت کننده در مسابقه روشن کردند. همچنین سرکار خانم دکتر زهرا نژاد بهرام، با حضور در پانل به بیان دیدگاه های حاکمیتی به مدیریت منابع آب در سرزمین ایران پرداختند و از منظر سیاسی ضرورت وجودی قنات ها را به چالش کشیدند. ایشان مسئله بافت فرسوده را خالی شدن آن از مفهوم سکونت اعلام کردند و رمز احیای بافت های تاریخی را در جلب نظر مردم برای سکناگزینی دانستند.

پرسش و پاسخ بین حضار و اعضای پانل بخش پایانی کارگاه سوم این مسابقه بود و دکتر بابک اسلامی از شرکت کنندگان حاضر در کارگاه و همچنین از سایر شرکت کنندگان در این مسابقه کارگاهی دعوت کردند که پرسش های خود را به صورت مکتوب از طریق ایمیل دبیرخانه آب های تهران ( iwater1400@yahoo.com ) بپرسند تا در هماهنگی با داوران پاسخ همه پرسش ها تهیه و جهت اطلاع شرکت کنندگان در صفحه مسابقه در وب سایت شهرداری منطقه 12 درج گردد.   

خط مشی های طراحی ( مشخص شده توسط صاحبنظران داور مسابقه کارگاهی ):

زبان مشترک طراحان و پژوهشگران و مردم/ تذکر غفلت/ الگوهای کالبدی رفتاری/ تعامل انسان و محیط / سه سکانس متفاوت با استراتژی مختلف اما همراستا / درک پتانسیل های هر سکانس و نقاط طلایی برای ارایه ایده های پایلوت / برخورد متناسب با مفهوم آب در هر سکانس / سرزندگی / منظر شهری / باززنده سازی بافت با شکوفایی بافت  اجتماعی / طراحی عملکردی خود اتکای زمینه گرا / احیای فرهنگ تعامل انسان و آب و زندگی شهری / ایمنی / سکونت ... / همخوانی تأسیسات و بافت / محرک فرهنگی / آسیب شناسی و شناخت وضع موجود / تعامل ظرف و مظروف / آشکارسازی امر پنهان / باغ های ازدست رفته / الگوی به روز تعامل با آب در زمینه تاریخی / مصالح / دمای ثابت عمق زمین/ فرایند ساخت / فرایند نگهداری / گیاه مناسبتأسیسات محلی/ طراحی پایدار/ توجه به فرهنگ و زمینه/ بوم گرایی واقع گرایانه/ امتداد پارادایم فکری گروه با تعاریف مشترک/ اسناد بالادستی / نقش مداخلات انسانی / نمونه های موردی داخلی و خارجی / سه نمونه گردشگری / وورم هولز / سمنان / اردکان / پاریس / بازنمود یا فرانمود زیرزمین در سطح.

کارگاه در ساعت 17:30 دقیقه پایان یافت، اما در زمان پذیرایی پایانی، گفتگو بین تک تک داوران با گروه های شرکت کننده ادامه پیدا کرد.print