بازدید دانش آموزان ابتدایی از ستاد مدیریت بحران منطقه
بازدید دانش آموزان ابتدایی از ستاد مدیریت بحران منطقه

1397/12/21
image

بازدید و آموزش اجرای مانور زلزله و اطفای حریق ویژه دانش آموزان پایه ابتدایی، در ستاد مدیریت بحران با حضور دبیر وکارشناسان ستاد مدیریت بحران برگزار شد.
print