دیدار عیدانه یزدانی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران با مدیران شهرداری منطقه ۱۲
دیدار عیدانه یزدانی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران با مدیران شهرداری منطقه ۱۲

1398/1/8
image

در این دیدار که با حضور معاون خدمات شهری و محیط زیست، شهرداران نواحی و رؤسای ادارات معاونت خدمات شهری منطقه ۱۲ برگزار شد، گزارشی از اقدامات یکسال گذشته معاونت و برنامه عملیاتی سال ۹۸ توسط ندرلو معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ارائه شد.

در ادامه دکتر یزدانی ضمن استقبال از برنامه های منطقه ۱۲ در سال جدید بر ادامه برنامه تفکیک از مبدا در ساختمان های اداری شهرداری مرکز و افزایش روزافزون کیفیت نگهداشت شهر تاکید کرد.print