نشست معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری منطقه 12 با کارشناسان مالی نواحی شش گانه
نشست معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری منطقه 12 با کارشناسان مالی نواحی شش گانه

1398/1/28
image

نشست صمیمی یاسرموهبتی معاون مالی و اقتصاد شهری با محوریت تقدیر از زحمات کارشناسان نواحی در تحقق درآمد های پایدار برگزار شد. در این جلسه که در فضایی صمیمی برگزار شد کارشناسان مالی نواحی به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و در پایان موهبتی ضمن تقدیر از زحمات پرسنل نواحی در کسب درآمدهای پایدار، بر لزوم تلاش روزافزون در جهت افزایش درآمدهای شهرداری تاکید کرد.


print