نشست هم اندیشی مدیران ورزش منطقه، مدیران اجتماعی و مدیران سرای محلات برگزارشد.
نشست هم اندیشی مدیران ورزش منطقه، مدیران اجتماعی و مدیران سرای محلات برگزارشد.

1398/1/28
image

طی این جلسه بر لزوم هماهنگی برنامه های سال جاری تاکید و در خصوص چگونگی اجرای مسابقات ورزشی، فعالیت های ایستگاه های تندرستی، برنامه های مناسبتی و موضوعات ورزشی سطح منطقه بحث و تبادل نظر شد.
print