سعیدارونقی معاون ترافیک منطقه 12:
منطقه ۱۲ با تبادل سفر بیش از یک میلیون و ۴۷۰ هزار نفر در روز بالاترین تولید و جذب سفر را در میان مناطق ۲۲ گانه

1398/2/8
image


print