ویژه برنامه گرامیداشت هفته زمین پاک
ویژه برنامه گرامیداشت هفته زمین پاک با محور آموزش های شهروندی در بازار میوه و تره بار گوته

1398/2/9
image

ویژه برنامه گرامیداشت هفته زمین پاک با محور آموزش های شهروندی همراه با اجرای گروه های نمایشی و مسابقات تفریحی آموزشی با موضوع محیط زیست و آموزش های شهروندی در بازار میوه و تره بار گوته
print