محمدحسین کریمی خبر داد
معاون فنی و عمران شهرداری منطقه ۱۲ از اجرای روکش آسفالت خیابان شهید مصطفی خمینی خبر داد

1398/2/14
image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲، محمد حسین کریمی معاون فنی وعمران شهرداری منطقه ۱۲ گفت: آسفالت و بهسازی معابر اصلی منطقه ۱۲ به عنوان یک اولویت در دستور کار شهرداری قرار دارد و به منظور بهبود تردد و عبور و مرور شهروندان قلب تهران اجرای روکش آسفالت خیابان مصطفی خمینی از هفته گذشته آغاز شده است.
کریمی ادامه داد: خدمات مطلوب به شهروندان و به حداقل رساندن نارسایی های شهری از جمله اهداف اینگونه اقدامات در سطح منطقه به شمار می رود. وی در تکمیل این خبر افزود: عملیات آسفالت خیابان مصطفی خمینی به طور مکانیزه به اجرا درآمده و طبق پیش بینی تا پایان اردیبهشت ماه به اتمام خواهد رسید.print