بازدید شهردار تهران، رئیس و اعضای شورای شهر از پروژه زیر گذر گلوبندک در قلب تهران
بازدید شهردار تهران، رئیس و اعضای شورای شهر از پروژه زیر گذر گلوبندک در قلب تهران

1398/2/21
image

پیروز حناچی شهردار تهران به همراه محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران از کارگاه زیرگذر گلوبندک بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند اجرای این پروژه قرار گرفتند.
در این بازدید شهربانو امانی، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر، حسن رسولی خزانه دار شورا، پورسیدآقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران وسعادتی شهردار منطقه ۱۲ نیز حضور داشتند.

print