گزارش تصویری از سومین روز مراسم جزء خوانی و سفره افطاری ساده در میدان امام حسین (ع)
گزارش تصویری از سومین روز مراسم جزء خوانی و سفره افطاری ساده در میدان امام حسین (ع)

1398/2/21
image

گفتنی است این مراسم به همت خیرین و مردم در محلات ۱۳ گانه منطقه ۱۲ برگزار خواهد شد.
print