حضور علی محمد سعادتی شهردار قلب طهران در مراسم افطاری ساده در محله هرندی
گزارش تصویری// حضور علی محمد سعادتی شهردار قلب طهران در مراسم افطاری ساده در محله هرندی

1398/2/28
image


استقبال خانواده ها و کودکان محله هرندی از مراسم جشن رمضان و پردیس فرهنگی قرآنی شهرداری منطقه ۱۲ در بوستان زندگی


print