آگهی
آگهی مزایده عمومی (حراج)

1398/2/31
image

شهرداری منطقه 12 در نظر دارد امتیاز بهره برداری از رستوران واقع در ساختمان منطقه 12 را از طریق برگزاری مزایده عمومی (حراج) به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان محترم می توانند جهت دریافت اسناد و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی میدان شهدا خیابان مجاهدین اسلام نبش خیابان عظیم زادگان شهرداری منطقه 12 واحد قراردادها مراجعه نمایند. شماره تماس: 76-96028970
print