دف نوازی ترنم وحی
همزمان با سالروز ولادت با سعادت امام حسن مجتبی(ع) دف نوازی ترنم وحی

1398/2/31
image


همزمان با سالروز ولادت با سعادت امام حسن مجتبی(ع) دف نوازی ترنم وحی
همبستگی دف نوازان پایتخت (با اجرای بیش از یکصد وپنجاه دف نواز)
برای اولین بار در شهر تهران
سه شنبه سی ویکم اردیبهشت ماه ،ساعت ۱۸ میدان خراسان

print