دفتر توسعه محلی سیروس برگزار می کند

مسابقه بازآفرینی خلاق در بافت تاریخی سیروس

1398/3/12
image

دفتر توسعه محلی سیروس برگزار می‌کند.
رویداد معماری: بازآفرینی خلاق در بافت تاریخی سیروس
یکشنبه 12 خرداد ماه
شماره تماس برای ثبت نام: 36830329
پل ری، بازارچه نائب السلطنه، بن بست دوم، مجتمع فدک، دفتر توسعه محلی سیروس


print