معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۲ خبر داد:
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی اجتماعی در هفته محیط زیست

1398/3/19
image

به مناسبت هفته محیط زیست شهرداری منطقه۱۲ برنامه های فرهنگی و اجتماعی را با رویکرد ارتقای سواد زیست محیطی برگزار می کند.
به گزارش روابط عمومی منطقه ۱۲، محمدرضا ندرلو معاون خدمات شهری و محیط زیست در مصاحبه ای اختصاصی جزییات برگزاری برنامه های هفته محیط زیست را تشریح کرد.
معاون خدمات شهری و محیط زیست در این باره گفت: این برنامه ها با هدف ارتقای حس مسئولیت پذیری شهروندان قلب طهران در راستای حفظ محیط زیست شهری برگزار می شود.

وی در ادامه در خصوص این برنامه چهار روزه اضافه کرد: شروع این برنامه فرهنگی از ۲۰ تا ۲۳ خرداد ماه در محله های عودلاجان، موزه ارتباطات، سبزه میدان و ساختمان شهرداری منطقه ۱۲ است.


print