دومین جلسه کمیته درآمد شهرداری منطقه ۱۲ در سال جدید

1398/3/20
image

جلسه کمیته درآمد با حضور معاونین شهرسازی و معماری، مالی و اقتصاد شهری، شهرداران نواحی و مدیران شهرداری منطقه ۱۲ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۱۲، در این جلسه بر وصول عوارض پایدار و مطالبات شهرداری از مودیان تاکید شد.

همچنین در خصوص موضوعات شهرسازی تبادل نظر شد و راهکارهای موجود در جهت ارائه خدمات مطلوب به شهروندان قلب طهران مورد بحث قرار گرفت.


print