دومین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری منطقه۱۲

1398/3/21
image

جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری منطقه ۱۲ با حضور معاونین فنی و عمرانی، شهرسازی و معماری، اجتماعی و فرهنگی و نماینده اداره کل هماهنگی امور مناطق برگزار شد..
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۱۲، در این جلسه مصوب شد مناسب سازی پروژه ها در عقد قراردادهای عمرانی و پیمانکاران لحاظ شود و کلیه نواقص پروژه های پایلوت سال ۹۷ مرتفع شود.
همچنین مقرر شد بازدیدی با حضور کلیه معاونین از معابر و ساختمانهای منطقه صورت گیرد و پیشنهاداتی در این زمینه به دبیرخانه کمیته مناسب سازی فضاهای شهری ارسال گردد.


print