جلسه هم اندیشی به مناسبت هفته محیط زیست و مقابله با آلودگی هوا در شهرداری منطقه ۱۲

1398/3/22
image

جلسه هم اندیشی به مناسبت هفته محیط زیست و مقابله با آلودگی هوا در شهرداری منطقه ۱۲ برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲، این نشست با حضور معاونین خدمات شهری و محیط زیست، برنامه ریزی و توسعه شهری، شهرداران نواحی، معاون اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار، کارشناسان محیط زیست و اعضای کانون های محیط زیست منطقه تشکیل شد.

در این نشست که با محوریت کاهش آلودگی های زیست محیطی قلب طهران برگزار شد، راهکارهایی در جهت کاهش آلودگی هوا پیشنهاد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
گفتنی است در پایان این نشست از فعالان حوزه محیط زیست در قلب طهران تقدیر بعمل آمد.


print