یک روز شاد کودکانه به مناسبت روز جهانی مقابله با کار کودک

1398/3/22
image

به مناسبت روز جهانی مقابله با کار کودک مراسمی ویژه با عنوان "یک روز شاد کودکانه" فردا در محله هرندی برگزار می شود.
print