جلسه شهردار ناحیه ۵ با مسئولین مترو

1398/3/25
image

جلسه شهردار ناحیه ۵ با مسئولین مترو در خصوص تعیین تکلیف بلوار قیام و سهولت تردد ساکنین محله برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۱۲، در جلسه امروز مدیران مترو و شهرداری ناحیه ۵، در خصوص سهولت حمل و نقل شهری در قلب طهران و ضرورت توسعه مترو در جهت رفاه حال شهروندان و کاهش ترافیک و آلودگی هوا به گفتگو نشستند.

print