تعیین تکلیف طرح توسعه مجلس شورای اسلامی

1398/4/11
image

روز گذشته جلسه ای در خصوص طرح توسعه مجلس شورای اسلامی با حضور دکتر عندلیب دستیار ویژه رئیس مجلس، علی محمد سعادتی شهردار منطقه۱۲ و معاونین شهرسازی و معماری، برنامه ریزی و توسعه شهری، حمل و نقل و ترافیک و مشاور حمل و نقل ترافیک منطقه۱۲ برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۱۲، این جلسه در راستای رفع ابهامات طرح مذکور در دستور کار شهرداری منطقه۱۲ و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
در همین راستا مقرر گردید ضمن تشکیل کارگروههای مشترک، نسبت به بررسی و تعیین تکلیف ابهامات ساماندهی و تعریض خیابان آجانلو، ضوابط و مقررات حریم امنیتی مجلس شورای اسلامی با نگاهی همه جانبه به موضوعات امنیتی، حقوق مالکانه و ملاحظات اجرایی اقدام گردد.


print