جشنواره فرهنگی ورزشی و بازی های بومی محلی منطقه 12

1398/4/12
image

جشنواره فرهنگی ورزشی و بازی های بومی محلی منطقه۱۲ همراه با جنگ شبانه سه شنبه و چهارشنبه این هفته از ساعت ۱۸ در پارک شهر برگزار می شود.
print