به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۱۲،
بازارچه خیریه محک در عمارت تاریخی دبیر الملک

1398/4/15
image

این بازارچه با عنوان " محک در عطر و طعم قدیم " و با حضور برندهای مختلف غذاهای سنتی در دو نوبت صبح و عصر در عمارت دبیر الملک برگزار شد.
علی محمد سعادتی شهردار قلب تهران نیز ضمن حضور در این رویداد فرهنگی، در گفتگو با عوامل برگزاری این بازارچه، بر آمادگی شهرداری منطقه ۱۲ جهت همکاری در امور خیریه تاکید کرد.
گفتنی است عواید مادی این بازارچه که با همکاری شهرداری منطقه ۱۲ و موسسه خیریه محک برپا شده است به کودکان سرطانی تعلق خواهد یافت.

print