بازدید شهردار قلب تهران از پروژه های بهسازی جداره و نما در خیابان خیابان لاله زار

1398/4/18
image

علی محمد سعادتی شهردار منطقه۱۲ به همراه معاونین خود از پروژه های بهسازی و مرمت جداره و نما در خیابان لاله زار بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۱۲، سعادتی ضمن گفتگو با مالکان واحدهای تجاری و تقدیر از تلاش داوطلبانه آنها جهت حفظ و احیاء جداره خیابان لاله زار از ۲ سینمای قدیمی واقع در خیابان لاله زار در راستای بهره برداری بهینه در آینده ای نزدیک بازدید کرد.
در ادامه این بازدید میدانی همچنین روند پیشرفت پروژه بازسازی و ایمن سازی مجتمع های تجاری خیابان لاله زار مورد بررسی قرار گرفت.

print