برگزاری کارگاه های فرهنگی و بهداشتی در سراهای محله ناحیه 1

1398/4/24
image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه12، به همت شهرداری ناحیه 1 و در راستای طرح ناحیه محوری، ایستگاه سلامت، کارگاه ایمنی در زندگی، کارگاه بهداشت عمومی، کارگاه بهداشت روان با حضور شهروندان در سراهای محله بهارستان و محله فردوسی برگزار شد.
print