جشنواره بزرگ خانوادگي بازيهاي فكري

1398/4/30
image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲ اين جشنواره از یکم تا سوم مرداد ماه از ساعت ١٨ الي ٢١ در پارك شهر برگزار مي شود. گفتنی است در این جشنواره خانوادگی انواع بازيهای فكری روميزی و محيطی، سودوكوی ديواری و نمايش دومينوی ٤٠٠٠ قطعه ای اجرا خواهد شد.
print