بازدید میدانی شهردار قلب تهران از سطح منطقه ۱۲

1398/5/15
image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲، علی محمد سعادتی صبح امروز به همراه معاون شهرسازی و معماری منطقه و شهردار ناحیه ۲ و فرمانده یگان حفاظت شهرداری منطقه از محدوده ناحیه ۲ و بازار تهران با رویکرد رسیدگی بهتر به موضوعات و درخواست های شهروندان بازدید کرد.

print