جلسه هماهنگی شروع عملیات اجرایی خیابان لاله زار شمالی

1398/5/19
image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۱۲، جلسه ای با حضور معاونت های فنی و عمران، حمل و نقل وترافیک، برنامه ریزی و توسعه شهری، شهردار ناحیه۱ و روسای ادارات منطقه برگزار شد.
کریمی معاون فنی و عمران شهرداری منطقه ۱۲ در این باره گفت: این جلسه با هدف هماهنگی و به منظور شروع عملیات اجرای فضای سبز و سایر موضوعات بهسازی در اسرع وقت برگزار و سایر مراحل اجرایی طی بازدید میدانی تعیین تکلیف خواهد شد.

print