آمادگی منطقه۱۲ جهت برگزاری مراسم دعای پر فیض عرفه

1398/5/20
image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۱۲، بیستم مردادماه مصادف با نهم ذی الحجه مراسم پر فیض دعای عرفه در مساجد و حسینیه های سطح منطقه ۱۲ برگزار خواهد شد.


print