استقبال شهروندان از خدمات شهرداری منطقه ۱۲ در روز عید قربان

1398/5/22
image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲ همزمان با عید سعید قربان خدمت رسانی به شهروندان قلب تهران از ساعات اولیه صبح امروز در جایگاه عرضه و ذبح بهداشتی دام آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
گفتنی است با توجه به ارائه خدمات متنوع در این جایگاه استقبال شهروندان بسیار قابل توجه بوده است.
محمدرضا ندرلو معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۲ و شهردار ناحیه ۴ نیز به همراه سایر مدیران بازدیدی از این جایگاه داشتند.

print